PRIVACYVERKLARING
Als je een website draait, dan is de kans groot dat je een
privacyverklaring nodig hebt. Het is een belangrijk juridisch
document dat voor veel mensen moeilijk zelf op te stellen is.
Gebruik daarom ons gratis voorbeelddocument als basis voor het
vastleggen van jouw privacybeleid.

Om jouw website bezoekers duidelijk te maken hoe jij met hun gegevens omgaat, plaats je jouw
afspraken hierover in de privacyverklaring. Je omschrijft wat je met de verzamelde gegevens
doet en waarom. Dit document dient als voorbeeld. De inhoud is opgesteld door Kompas
Advocatuur en juridisch nagekeken. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
NV VDM / Otentik Wellness kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van NV VDM / Otentik Wellness, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan NV VDM / Otentik Wellness verstrekt. NV VDM / Otentik Wellness kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM NV VDM / Otentik Wellness GEGEVENS NODIG HEEFT
NV VDM / Otentik Wellness verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan NV VDM / Otentik Wellness uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit
juridische dienstverlening.

HOE LANG NV VDM / Otentik Wellness GEGEVENS BEWAART
NV VDM / Otentik Wellness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
NV VDM / Otentik Wellness verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Privacyverklaring

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van NV VDM / Otentik Wellness worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. NV VDM / Otentik Wellness gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@otentik-wellness.be. NV VDM / Otentik Wellness
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.